Hoppa till innehållet

 

Kyrkopolitisk valplattform

 

  • För oss är det angeläget att kyrkan också i framtiden ska finnas för alla sina medlemmar, inte bara dem som ofta deltar i gudstjänstlivet. Vi vill ha en modern folkkyrka, som utstrålar framtidstro och är öppen för andra religioner i världen.

 

  • I Bodenalternativet är det viktigt att medlemmarna känner delaktighet i församlingens verksamhet. Därför måste församlingen vara byggd underifrån så att medlemmarna kan vara med och påverka aktivt.

 

  • Bodenalternativet grundar sina värderingar på människors lika värde. Därför vill vi bidra till en öppen, aktiv och välkomnande kyrka som finns tillhands för människor i livets alla skeden – såväl som i glädje och som ett stöd i svåra stunder.

 

  • Kyrkan ska genom att vara synlig och aktiv, bidra till att stärka banden mellan alla människor. Inkludering är ett av våra stora mål och innebär att alla känner sig sedda och trygga.

 

  • Miljöproblem och klimatförändringar är två av våra stora framtidsutmaningar och Bodenalternativet menar att kyrkan har en betydande roll i strävan efter hållbarhet.

 

  • Aktiviteter med fokus på barn och ungdomar är en central del i församlingens verksamhet och understryker att kyrkan ser ungdomars engagemang som en värdefull tillgång.